24 januari 2018

Algemene voorwaarden

Kidsevent Gestel 2020


Je kunt de Algemene Voorwaarden ook hier downloaden.


Door het insturen van ons inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

Aan inschrijving kan geen recht op definitieve deelname worden ontleend. Na uw volledige en correct ingevulde schriftelijke inschrijving ontvangt u als bevestiging van uw reservering een factuur. Uw boeking is pas definitief als wij het verschuldigde bedrag binnen de gestelde betalingstermijn hebben ontvangen.

Als u niet tijdig betaalt, vervalt uw inschrijving en heeft de organisatie het recht andere belangstellenden in te delen.

Annuleren is alleen mogelijk als de annulering 4 weken vóór aanvang van het evenement schriftelijk wordt ingediend. Bij tijdige annulering wordt de gedane betaling teruggestort, onder inhouding van € 7,50. Bij annulering na 5 maart 2020 wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Indien het voor ons niet mogelijk is voor u een plaats te reserveren, krijgt u van ons hierover schriftelijk bericht.
Eventueel al betaalde gelden worden dan volledig terugbetaald.

Het is niet toegestaan uw kraam onder te verhuren aan derden.

Het evenement vindt plaats op zondag 5 april 2020 van 12.00 tot 17.00 uur. Tussen 9.30 uur en 11.30 uur dient u uw kraam/plaats in te richten. U dient de kraam pas te gaan opruimen na beëindiging van het event.

Auto’s mogen gedurende het evenement niet bij de kraam geparkeerd worden. Hierop wordt streng gecontroleerd door de organisatie.

Uw standplaats of kraam mag in beginsel niet naar voren worden uitgebouwd in verband met de breedte van de paden. De balk is maatgevend. Overleg met de organisatie hierover is mogelijk.

Het is niet toegestaan enig dekzeil danwel andere materialen met nieten en/of spijkers aan de balk van uw kraam te bevestigen.

Het bijgeleverde dekzeil graag na afloop van het event netjes opgevouwen met de 6 bijgeleverde klemmen op de kraam achterlaten.

Wij kunnen niet iedereen een hoekplaats toekennen omdat deze maar beperkt beschikbaar zijn. Het is wel mogelijk om naast uw kraam één of meerdere meters grondplaats bij te huren. Op deze manier bent u verzekerd van een hoekkraam. Houdt u rekening met een onverharde grondplaats.

Gebruik van eigen generatoren is niet toegestaan. U dient zelf te zorgen voor een deugdelijke en veilige, geaarde kabelhaspel. Het aansluiten op de aanwezige elektriciteitsvoorziening gebruikt geheel op eigen risico. Eventuele schade aan materiaal van de organisatie en/of gemeente en/of Optisport door ondeugdelijk materiaal kan op u worden verhaald.

De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan apparatuur en/of goederen ten gevolge van het niet correct
functioneren van de elektriciteitsvoorziening.

U bent verplicht zelf zorg te dragen voor alle benodigde verzekeringen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade
en of diefstal tijdens het Kidsevent.

Wanneer u met warmtebronnen werkt, dient er een goedgekeurd blusapparaat aanwezig te zijn. De organisatie en eventueel de brandweer zullen hierop controleren.

Alle vormen van opgelegde belastingen, boetes en schades inclusief doorgebracht door wind, regen etc. komen voor risico en rekening van de deelnemer. Ook als deze door uw toedoen aan de organisatie worden
opgelegd.

De organisatie is niet aansprakelijk voor tegenvallende bezoekersaantallen door welke omstandigheden dan ook.

Na afloop van het evenement dient u alle verpakkingsmaterialen en dozen zelf mee te nemen. Deze horen niet in de geplaatste containers. Hierop
zal worden gecontroleerd en wij zullen indien nodig achteraf een rekening sturen voor het afvoeren van uw afval.

In alle zaken waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien zijn de besluiten van de organisatie bindend. U bent verplicht hun instructies op te volgen.

Bij het niet nakomen van deze algemene voorwaarden of wanordelijk gedrag is de organisatie gerechtigd de deelnemer direct van het evenemententerrein te verwijderen en van verdere deelname uit te sluiten.