24 januari 2018

Deelnemersinformatie

Deelnemersinformatie

Op zondag 5 april 2020 wordt er in Sint-Michielsgestel een gezellige en actieve middag georganiseerd voor alle kinderen uit de omgeving. Onder de naam Kidsevent wordt het terrein
van het zwembad Zegenwerp omgebouwd tot een gezellig activiteitenterrein met muziek, hapjes en een zeskamp. Het doel is de jeugd van de gemeente Sint-Michielsgestel een leuke middag
te bezorgen. Het Kidsevent is een mooie gelegenheid om te laten zien wat uw organisatie doet voor kinderen. We zien u dan ook heel graag als deelnemer aan dit vrolijke event.

Prijzen

  • Het verzorgen van een activiteit gratis
  • Kraam 4 meter met dekzeil voor eigen promotie € 12,50
  • Gebruik elektra € 7,50

Inschrijven is mogelijk via het bijgaande inschrijfformulier. Uw aanmelding dient uiterlijk 5 maart 2020 bij de organisatie binnen te zijn. De deelnamekosten dienen binnen twee weken te
worden voldaan, doch uiterlijk op 27 maart 2020 op IBAN NL47RABO0190.5909.20 t.n.v. Kidsevent Gestel o.v.v. deelnemende partij.

Voorbereiding op 5 april

U kunt zondag 5 april 2020 van 9.30 tot en met 11.30 uur opbouwen. Graag vragen wij u zich te melden bij de organisatie bij de poort van Sportpark Zegenwerp aan de Esscheweg. Daar krijgt
u uw standplaats toegewezen. Na 11.30 uur dienen alle auto’s van het terrein af te zijn. U kunt parkeren op de parkeerplaats van het Sportpark en in de omgeving van de Esscheweg. Heeft u
op het inschrijfformulier aangegeven dat u stroom nodig heeft, zorgt u dan zelf voor voldoende verlengkabels, uiteraard van deugdelijke kwaliteit.
Graag wijzen wij u op onze algemene voorwaarden waarin u de regels vindt die van toepassing zijn in verband met de orde en veiligheid tijdens het Kidsevent. Indien u na het lezen van  de
voorwaarden nog vragen en/of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons te allen tijde bereiken via e-mailadres kidseventgestel@gmail.com.
Wij hopen u als deelnemer te mogen begroeten, zodat we er samen een geslaagde dag van kunnen maken, zowel voor u als voor de kinderen.

U kunt het inschrijfformulier hieronder invullen of hier downloaden.

Prijs voor kraam en grondplaats is per lengte van 4 meter.